Coach

Wat is coaching?
Coaching is een vrij brede term, die vooral gebruikt wordt in een beroepscontext. Bij het coachen worden werkprocessen geanalyseerd, doelen opgesteld en wordt gewerkt aan zelfontwikkeling. Dat klinkt wellicht vrij abstract, maar het komt er op neer dat een coach medewerkers inspireert en laat nadenken over hun eigen positie binnen het bedrijf. Door na te denken over verwachtingen en concrete plannen te trekken, kunnen werknemers beter in hun vel zitten, harder en doelmatiger werken en gemotiveerd worden om meer eigen initiatief te tonen. Er zijn veel verschillende types coaching: soms op individuele basis, soms met een klein groepje, en soms het met hele team.

Een coachgesprek inspireert

Coaching is meer dan een maandelijks gesprekje over de voortgang of een vriendelijke babbel tijdens een borrel. Goede coaching werkt aan individuele inspiratie en werklust, en kan ingezet worden om een teamgevoel te kweken. Het einddoel van een coachgesprek is dan ook om de medewerkers met meer zelfvertrouwen en een beter idee van hun persoonlijke en gezamenlijke doelen achter te laten. Het voeren van professionele coachgesprekken is iets dat je moet leren, zeker als je veel resultaat wil zien. Coaches worden dan ook vaak ingehuurd om werknemers te coachen.

Wat kan je met coaching bereiken?

Tijdens coaching bepaalt de ‘coachee’, degene die gecoacht wordt, de doelen. De coach probeert in het coachingtraject die doelen inzichtelijk te maken, de cliënt te inspireren om de doelen te halen en dat ook mogelijk te maken. Coaching bestaat in veel verschillende vormen en wordt dan ook meestal op maat gegeven. Afhankelijk van de wensen zijn er veel vormen van coaching in te zetten. Zowel individuele coaching als groepscoaching – is vaak gericht op motivatie, maar er is ook coaching die zich meer specifiek richt op teambuilding, het ontwikkelen van competenties of het bestrijden van depressie.

Verder lezen?

Ga dan naar CoachesWijzer.nl voor meer informatie over coaching.